Ästad Folkskola Ästad Skolmuseum

Ästad Folkskola.


Det var en gång ... så börjar de flesta sagor. Den här sagan handlar om en skola.Det var en gång en skola som byggdes, som revs ner, som byggdes upp igen, som lades
ner, som återuppstod. Det handlar om Ästad skola.

Ästad Folkskola framsida

Under senare hälften av 1800-talet började man känna ett visst behov av en fast skola i
Skogsbo Rote. Man hade haft ambulerande undervisning, men då en del barn hade endast
gått åtta veckor på ett helt år insåg man att något måste göras.

Det tog ett par år innan man kunde enas om platsen där skolan skulle byggas. Det fanns
tre byar i roten, och alla tre, ville ju att deras barn inte skulle ha för lång väg att gå. En klok
person kom med förslaget att bygga mitt i roten, då skulle barnen från Nabben bort-mot
Åkulla ha lika långt som barnen från Flyet (Joastorp) eller barnen från Hult (Högryd).
Alltså blev det Ästad. Vid denna tid var Ästad en lika liten by som de andra två, Stegared
och Angryd. När skolan blev byggd så kom det snart både affär och mejeri till byn.

Läs mer här


Ästad skola använder cookies för att räkna besökare